Brottmål mot minderåriga och representation i rätten

När en minderårig misstänks för brott, stöds barnet och familjen av en socialhandledare som representerar barnet i rätten. Socialhandledaren fungerar också som barnets eller den ungas representant för socialtjänsterna vid polissamtal och polisförhör samt under olika skeden av rättsprocessen. Socialhandledaren strävar också efter att ingripa i helhetssituationen om ett barn eller en ung person begår brott och hindra hen från att begå fler brott.

Kontaktuppgifter och tjänster