Brandsyn

Genom brandsyn övervakar räddningsverken att sådana förpliktelser som definieras i räddningslagen och i kemikaliesäkerhetslagen följs och samtidigt ger räddningsverket råd och anvisningar för hur man kan utveckla säkerheten. Målet med brandsyn är att motverka skador på människor, egendom och miljö som kunde uppstå vid bränder eller andra olyckor samt att förbättra säkerhetskulturen. Brandsyn i bostadshus genomförs genom självbedömning av brandsäkerheten.