Brådskande placering av barn

Det kan krävas brådskande placering av ett barn om hemmets förhållanden eller brister i omsorgen om barnet hotar att allvarligt äventyra barnets hälsa eller utveckling. Det kan också krävas brådskande placering om barnets vårdnadshavare tillfälligt är oförmögna att sköta om sitt barn eller om barnet allvarligt äventyrar sin hälsa eller utveckling. Brådskande placering görs för högst 30 dygn, och kan om situationen så kräver fortsättas ytterligare 30 dygn.

Kontaktuppgifter och tjänster