Boendeträning

Med boendeträning avses en tidsbegränsad bedömnings- och praktikperiod för självständigt boende för personer med funktionsnedsättning. Syftet med boendeträningen är att -bedöma din förmåga att hantera vardagliga situationer samt dina resurser och färdigheter, -kartlägga dina individuella behov av stöd och hjälp samt -öva dina boendefärdigheter. I boendeträning söker man lösningar, stödåtgärder och tjänster för vardagen som hjälper dig att bo så självständigt som möjligt. Boendeträning kan, beroende på dina behov, ordnas i en boendeenhet med personal dygnet runt eller endast på dagen, eller i ditt eget hem. Målet är att du och den anställda inom funktionshinderservicen efter boendeträningen ska ha en så bra uppfattning som möjligt om dina boendefärdigheter samt information om vilken boendeform som passar dig bäst.