Boenderådgivning

Boenderådgivningen hjälper i problemsituationer som gäller boende. Det är viktigt att åtgärda problem med boende i ett så tidigt skede som möjligt. Kontakta oss alltid om du har frågor kring boende. Boenderådgivaren kan hjälpa bland annat i -problem med att betala hyran -situationer med hot om vräkning -att söka stöd och förmåner i anslutning till boende -att fylla i en bostadsansökan och -andra utmaningar i anslutning till boende. Boenderådgivning är i allmänhet kortvarig handledning och rådgivning med låg tröskel. Det huvudsakliga målet för boenderådgivningen är att trygga boendet i alla situationer. Syftet med boenderådgivningen är att förhindra uppkomsten av hyresskuld och förebygga vräkning. Boenderådgivarna utreder boendesituationen på ett övergripande sätt. Vi kartlägger tillsammans till exempel möjligheten att göra upp en plan för betalning av hyran och informerar om andra lämpliga tjänster och stödformer, om klienten har även andra än boenderelaterade problem. Vi ger vid behov också boendeintroduktion när klienten fått en bostad efter bostadslöshet. Till boenderådgivarnas samarbetsnätverk hör bland annat hyreshusbolag, disponenter, social- och hälsovårdssektorn, organisationer, församlingen, boendetjänster, Folkpensionsanstalten och Utsökningsverket. Boenderådgivarnas tjänster är avgiftsfria. Alla Esbobor, även hyresvärdar och anhöriga, kan vara klienter hos boenderådgivningen. Unga personer under 30 år har en egen boenderådgivare. Kontakta boenderådgivarnas telefontjänst med återuppringning vardagar kl. 8-14. Vi försöker ringa upp dig under samma dag.

Boenderådgivarna för unga, under 30-åringar
Elina Tuimala, tfn +358 9 81634407

Boenderådgivarna, över 30-åringar
Nowzar Nazari och Marja Kuusela, tfn +358 9 81634455

Information om ansökan om bostad

Kontaktuppgifter och tjänster