Boendehälsa, bostadsinspektioner

Vi utför bostadsinspektioner på invånarens begäran, om det misstänks att bostaden lider av till exempel mögel, buller eller dålig ventilation. Vi ger också råd i frågor om inneluftsproblem och boendehälsa. Inspektionerna grundar sig på hälsoskyddslagen. Inspektionsområdet är Esbo, Kyrkslätt och Grankulla. Kundtjänsten betjänar måndagar och onsdagar kl. 9-11 på tfn 043 826 6263. Du kan också kontakta oss per e-post på adressen asumisterveys@espoo.fi

Kontaktuppgifter och tjänster