Befolkningsskydd

Med befolkningsskydd bereder man sig på undantagsförhållanden. Till räddningsmyndigheternas centrala uppgifter hör att upptäcka faror och varna om dem, upprätthålla skyddsmöjligheter för befolkningen samt ansvara för räddningsverksamhet och nödvändiga tilläggsresurser så att verksamheten under undantagstillstånd, såsom vid olyckor och katastrofer, är effektiv.