Barnrådgivningens tjänster

Barnrådgivningen stöder hälsa, tillväxt och utveckling hos barn under skolåldern. På barnrådgivningen diskuterar vi hela familjens hälsovanor samt de frågor och problem som familjerna tar upp. Det är viktigt att också ta upp svåra saker som belastar familjen. På så sätt kan vi tillsammans med familjen och med övriga tjänster för barnfamiljer i ett så tidigt skede som möjligt komma åt att planera den hjälp och de stödåtgärder familjen kan behöva. På rådgivningsbyrån vaccineras barnet enligt det nationella vaccinationsprogrammet. Rådgivningstjänsterna utförs i form av olika långa besök på mottagningen, i grupp, som hembesök eller på distans. Boka tid antingen per telefon eller på webben. På webben kan du boka tid för besöken som infaller då barnet fyller 1 år, 1,5 år, 2 år, 3 år, 5 år och 6 år. För övriga regelbundna besök kan du boka tid per telefon.

Kontaktuppgifter och tjänster