Barnatillsyningsmännen

Vid separation ska föräldrarna avtala om minderåriga barns vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll. Barnatillsyningsmannen hjälper föräldrarna att skriva avtal och övervakar att avtalen inte strider mot barnens fördel.

Verksamhetsställe