Barnatillsyningsmännen

Vid separation ska föräldrarna avtala om minderåriga barns vårdnad, boende, umgängesrätt och underhåll. Barnatillsyningsmannen hjälper föräldrarna att skriva avtal och övervakar att avtalen inte strider mot barnens fördel.

Kontaktuppgifter och tjänster