Att ordna evenemang i Esbo

Esbo är en mångsidig evenemangsstad, där du kan ordna såväl stora publiktillställningar som små lokala tillställningar. Du får ytterligare upplysningar om tillstånden av Esbo stad, Västra Nylands räddningsverk och polisen. Ibland kan det på grund av evenemangets art behövas också andra tillstånd, anmälningar eller åtgärder.  Ytterligare anvisningar och en guide för arrangörer kan laddas ned på adressen: http://www.esbo.fi/sv-FI/Esbo_stad/Aktuellt/Anvisningar_for_dig_som_arrangerar_en_tillstallning.

Kontaktuppgifter och tjänster