Arbetsverksamhet

I verksamhetscentrets arbetsverksamhet utförs arbetsuppgifter tillsammans med gruppen. Här ska du klara dig självständigt bland annat vid måltider, påklädning och andra vardagsrutiner. Under arbetsdagen får du stöd, råd och handledning i att utföra arbetsuppgifterna. Med gruppen kan du delta i jobbuppdrag utanför verksamhetscentret. Jobben är bland annat utomhusjobb, städning eller postning. Under arbetsdagen kan man också besöka till exempel simhallar, gym eller museer. Om du vill kan du också göra handarbete under dagen. Du får flitpenning för arbetsverksamheten.