Ändringsarbeten i bostaden

Du kan söka nödvändiga ändringsarbeten i din bostad enligt handikappservicelagen om du har svår funktionsnedsättning och du på grund av din funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom behöver ändringsarbeten för att kunna bo i ditt eget hem. Ett villkor är att du har speciellt svårt att röra dig eller att utföra andra sysslor på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom. Ändringarna kan till exempel innebära en breddning av dörrar eller byggande av ramper och räcken. Vi kan ersätta skäliga anskaffningskostnader för fast utrustning (till exempel lyft- och larmanordningar) i en bostad för en person med svår funktionsnedsättning.

Kontaktuppgifter och tjänster