Tillfredsställelse med social- och hälsovårdens tjänster

Mätaren visar den respons som inkommit under de senaste 30 dagarna. Responsen har samlats in via responsapparater som finns på olika kliniker och enheter. NPS-mätaren visar vilken andel av klienterna som skulle rekommendera den tjänst de använt för sina vänner. NPS-talet kan ligga var som helst mellan -100 och 100. Ju högre siffra, desto fler klienter uppger att de rekommenderar tjänsten. Om siffran ligger över 50 kan resultatet anses vara mycket gott. 

Du kan också lämna fritt formulerade kommentarer på adressen esbo.fi/respons(extern länk).

Tack för din respons!

Socialtjänster för vuxna

Tillfredsställelse med vuxensocialarbete och integrationsfrämjande tjänster för flyktingar.

Rehabilitering

Tillfredsställelse med rehabilitering.

Tandvård

Tillfredsställelse med tandvård.

Mödra- och barnrådgivningen

Tillfredsställelse med mödra- och barnrådgivningen.

Hälsostationer

Tillfredsställelse med hälsostationernas tjänster.