Vi tillreder anpassade måltider av hälsoskäl och etiska skäl. Vi tillreder de anpassade måltiderna baserade på basmenyn, så att måltidsgästen inte får sådana födoämnen som är olämpliga för den. 

Behöver du specialkost?

Så här gör du om du behöver en måltid där din specialdiet beaktas:

  1. Fyll i och lämna blanketten Anmälan om specialdiet nedan till köket.
  2. Kom ihåg att lämna blanketten i början av varje läsår och vid behov om dieten ändras. Anmälan om specialdiet är bindande. 

Vi tillreder specialkost på basis av läkarintyg. Anteckna läkarintygets uppgifter i anmälningsblanketten, du behöver inte lämna intyget till köket. Ett läkarintyg för skolbarnets specialdiet ska dock lämnas till skolhälsovårdaren. 

Läkarintyget krävs inte i följande situationer: 

  • lindriga allergier – vid sådana lindriga allergier då måltidsgästen till exempel helt enkelt kan lägga födoämnet åt sidan eller råvaran är lämplig som tillredd
  • låglaktos eller laktosfri kost 
  • lakto-ovo-vegetarisk kost 
  • skolmåltidsgästens vegankost  
  • specialkost som innehåller inte nöt-/griskött av religiösa skäl 

Tillredningen av specialkost beskrivs på sidorna 3–4 i blanketten Anmälan om specialdiet. 

Om du har några frågor om specialdieter, vänligen kontakta köket i din enhet!