Vi tillreder anpassade måltider av hälsoskäl och etiska skäl. Vi tillreder de anpassade måltiderna baserade på basmenyn, så att måltidsgästen inte får sådana födoämnen som är olämpliga för den. 

Behöver du specialkost?

Så här gör du om du behöver en måltid där din specialdiet beaktas:

 1. Fyll i och lämna blanketten Anmälan om specialdiet nedan till köket.
 2. Kom ihåg att lämna blanketten i början av varje läsår och vid behov om dieten ändras. Anmälan om specialdiet är bindande. 

Vi tillreder specialkost på basis av läkarintyg. Anteckna läkarintygets uppgifter i anmälningsblanketten, du behöver inte lämna intyget till köket. Ett läkarintyg för skolbarnets specialdiet ska dock lämnas till skolhälsovårdaren. 

Läkarintyget krävs inte i följande situationer: 

 • lindriga allergier – vid sådana lindriga allergier då måltidsgästen till exempel helt enkelt kan lägga födoämnet åt sidan eller råvaran är lämplig som tillredd
 • låglaktos eller laktosfri kost 
 • lakto-ovo-vegetarisk kost 
 • skolmåltidsgästens vegankost  
 • specialkost som innehåller inte nöt-/griskött av religiösa skäl 

Tillredningen av specialkost beskrivs på sidorna 3–4 i blanketten Anmälan om specialdiet. 

Om du har några frågor om specialdieter, vänligen kontakta köket i din enhet!

Nedladdningsbara filer
•    Ladda ned filen: Anmälan om specialdiet: Daghem. Anmälan om specialdiet: Daghem
•    Ladda ned filen: Anmälan om specialdiet: Grundskolor och gymnasier. Anmälan om specialdiet: Grundskolor och gymnasier

 

Valmistamme erityisruokavalioaterioita ruokailijoillemme terveydellisistä ja eettisistä syistä. Toteutamme erityisruokavaliota noudattavan ateriat perusruokalistan pohjalta siten, että ruokailija ei saa mitään itselleen sopimatonta ruoka-ainetta. 

Tarvitsetko erityisruokavalion?

Toimi näin, mikäli tarvitset aterian, jossa on huomioitu erityisruokavaliosi:

 1. Täytä ja toimita keittiölle alla oleva Ilmoitus erityisruokavaliosta -lomake.
 2. Muista toimittaa lomake aina lukuvuoden alussa ja tarvittaessa ruokavalion muuttuessa. Erityisruokavalioilmoitus on sitova. 

Toteutamme erityisruokavaliot lääkärintodistuksen perusteella. Kirjaa lääkärintodistuksen tiedot ilmoituslomakkeelle, sinun ei tarvitse toimittaa todistusta keittiöön. Koululaisten erityisruokavaliosta tulee kuitenkin toimittaa lääkärintodistus kouluterveydenhoitajalle. 

Lääkärintodistusta ei kuitenkaan edellytetä seuraavissa tilanteissa: 

 • lievät allergiat - jos kyseessä on niin lievä allergia, että ruokailija voi esimerkiksi vain siirtää ruoka-aineen syrjään tai raaka-aine sopii kypsennettynä
 • vähälaktoosinen tai laktoositon ruokavalio 
 • lakto-ovovegetaarinen kasvisruokavalio 
 • kouluruokailijan vegaaniruokavalio  
 • uskonnollisiin syihin perustuva naudan-/sianlihaton ruokavalio 

Erityisruokavalioiden toteutus on kuvattu on Ilmoitus erityisruokavaliosta -lomakkeen sivuilla 3 - 4. 

Mikäli sinulla on kysymyksiä erityisruokavalioista, niin olethan yhteydessä Kysymyksissä voi ottaa yhteyttä oman kohteesi keittiöön!

Hela Esbo