Menyplanering med näringsrekommendationerna som rättesnöre

Vår menyplanering styrs av de nationella näringsrekommendationerna för olika åldersgrupper. Vi har Hjärtmärket i daghem, skolor och lunchrestauranger. I en hjärtmärkt måltid uppfyller alla delar av måltiden de näringsmässiga kvalitetskriterier som getts till dem. 

När det gäller näring tar vi också hänsyn till behoven hos olika åldersgrupper:

  • Daghem: I daghemmen är målsättningen med måltiderna att stödja barnets uppväxt och utveckling. Mångsidiga och smakliga måltider upprätthåller aktivitet under dagen och hjälper att få hälsosamma matvanor. Läs mer: Terveyttä ja iloa ruoasta - varhaiskasvatuksen ruokailusuositus (på finska)(extern länk)
  • Skolor: I skolorna ger mat energi att orka under lektionerna. Det finns en modellportion till påseende med hjälp av vilken eleverna och studerandena kan sammanställa en fullvärdig måltidshelhet. Alla får ta den mängd mat som de vill och vid behov ta mer. I många skolor erbjuder vi också avgiftsbelagda mellanmål. Läs mer: Syödään ja opitaan yhdessä - kouluruokailusuositus (på finska)(extern länk)
  • Lunchrestauranger: Våra lunchrestauranger erbjuder en uppfriskande paus under arbetsdagen. Våra yrkeskockar förbereder läckra och mångsidiga lunchalternativ. Läs mer: Terveyttä ruoasta -suositus (på finska)(extern länk)
  • Omsorgs- och seniortjänster: Till boende vid omsorgstjänster serverar vi alla dagens måltider: frukost, lunch, kaffe, middag och kvällsmål. Måltidsintervallen har anpassats efter dagsprogrammet samt för att upprätthålla en balanserad och hållbar energinivå. Vid planeringen av omsorgs- och seniortjänsternas matsedlar beaktar vi näringsrekommendationerna för seniorer och även klienternas individuella behov och tycke. Läs mer: Vireyttä seniorivuosiin -ikääntyneiden ruokasuositus (på finska)(extern länk)
  • Hemmåltidstjänsten: Vi levererar även måltider hem på beställning. Till hemmåltiden hör en varm lunch och efterrätt. Om du vill vara hemmåltidstjänstens kund, vänligen kontakta Esbo stads Hemvård. Även övrig kommunikation angående hemmåltidstjänsten (till exempel avbokning av måltider) ska göras via Hemvård. 
Hela Esbo