Ge respons till Espoo Catering

Ge oss respons!

Fyll i responsblanketten(extern länk)

Vi har flera responskanaler: I skolor, daghem och lunchrestauranger finns anordningar som mäter kundupplevelsen genom att kunderna enkelt kan ge omedelbar respons på måltidsupplevelsen. Du kan också ge din respons via responslänken bakom länken ovan.

Vi reagerar omedelbart på kundresponsen och utnyttjar den i utvecklingen av verksamheten. 

Hela Esbo