Suvelan päiväkoti

Detta är ett finskspråkigt daghem. Suvelan päiväkoti ger dagvård på finska.

Suvelan päiväkotirakennus.Bild: Espoon kaupunki