Storängens skola årskurs 7-9

Storängens skola är en svenskspråkig grundskola med årskurserna 1–9. Här finns information om Storängens skola årskurs 7–9. För årskurserna 1–6 finns egen skolsida.

Vår skola

Storängens skola verkar på två adresser. Skolhuset vid Rektorsgränden 4, åk 1–6, stod färdigt i mars 2012. I fastigheten verkar daghem, förskola, åk 1–6, samt eftermiddagsverksamheten Eftis. Även årskurserna 7–9 har undervisningsutrymmen i huset. Efter åk 6 fortsätter eleverna på åk 7–9 vid Esboviksvägen 10. Skolhuset där stod färdigt 1994. I Storängen talar vi om skolhusen vid Rektorsgränden och Esboviksvägen.

Storängens skola har ca 690 elever. Åk 1–6 har ca 380 elever uppdelade på 19 klasser, åk 7–9 har ca 310 elever uppdelade på 17 klasser. I skolan arbetar närmare 80 anställda.

Vi vill ge alla elever goda baskunskaper och väcka deras intresse för inlärning. Våra elever ska inte bara klara sig i skolan i dag, utan också kunna möta alla krav och förändringar framtiden för med sig. Vi vill utveckla elevernas samarbetsförmåga, eget tänkande, kreativitet och förmåga att uttrycka sig. Vår undervisning och fostran bygger på en positiv människosyn. Vi arbetar för kontinuitet från förskola och nybörjarundervisning till grundskolans sista årskurs. Eleverna har rätt till en trygg miljö där de kan utvecklas till sociala och empatiska individer. Det svenska språket och den finlandssvenska kulturen är viktiga för skolans verksamhet.

En kunnig och ambitiös personal, delaktiga elever och ett gott stöd av vårdnadshavarna utgör grunden för arbetet i Storängens skola. Alla vuxna som omger barnen ska utgöra modeller för hur en god kommunikation och ett gott samarbete går till.

Storängens skola är tillsammans med Lagstads skola och Mattlidens skola en URHEA-skola. Läs mera om URHEA på sidan för anmälan till skolan.

Storängens skola har i maj 2023 premierats med Grön Flagg. Miljörådet valde hållbar konsumtion som tema för läsåret och skolan arbetade på flera sätt kring detta tema. https://vihrealippu.fi/sv/hem/(extern länk)