Utkomststödets servicegaranti

Personer som ansökt om kompletterande och förebyggande utkomststöd har rätt att få ett stödbeslut inom sju vardagar. Detta förutsätter att ansökan innehåller alla nödvändiga bilagor.

Utkomststödets handläggningstiden (år 2022)
TidHandläggningstiden i snitt i vardagarHandlagda inom 7 vardagar (i procent)
20.71,799,88
13.91,799,63
6.91,699,87
30.81,5100
23.81,5100
16.81,4100
9.81,299,69
2.81,299,9
26.71,2100

 

Handläggningstiden i snitt under de tre föregående veckorna, antalet vardagar. Andelen av alla ansökningar (i procent) som handlagts inom sju vardagar från att ansökan anlänt.