Stöd för närståendevård

En närståendevårdare är en närstående till en äldre eller en person med funktionsnedsättning eller sjukdom som behöver vård. Närståendevårdaren ingår ett avtal om närståendevård med kommunen. Stödet för närståendevård är en helhet som omfattar vårdarvode, vård av vårdtagaren under närståendevårdarens lediga dagar och andra tjänster som behövs för att trygga vården.

Beslutet om beviljande av stöd för närståendevårdare grundar sig alltid på en bedömning gjord av en anställd i samarbete med närståendevårdaren och vårdtagaren. Vårdarvodet för närståendevård bestäms enligt hur bindande och krävande vården är. 

Innan ansökan görs rekommenderar vi att du gör en självbedömning av din rätt till stöd för närståendevård på adressen www.omaolo.fi > Stöd för närståendevård(extern länk)