Socialtjänster för vuxna

Det är möjligt att komma vidare i livet oberoende av hur svår din livssituation är. När dina kunskaper, färdigheter eller resurser inte räcker till, kan du få stöd av vuxensocialarbetet som hjälper dig att klara vardagen.