Social rehabilitering

Den sociala rehabiliteringen för kunder i åldern 30-65 år inom Esbos vuxensocialarbete kallas Espoon Kipinä. Målet med social rehabilitering är att stöda kundens funktionsförmåga och att stärka resurserna i vardagen. Socialhandledarna arbetar med kunden både individinriktat och i grupper. Social rehabilitering är planenligt arbete där vi strävar efter att stöda kunden mot en god och fungerande vardag. Under rehabiliteringen försöker vi om möjligt börja göra upp lämpliga planer för framtiden. Tjänsterna inom social rehabilitering är gratis. Vårt team för främjande av social rehabilitering och sysselsättning verkar inom vuxensocialarbetet i Esbo. I teamet arbetar fem socialhandledare inom social rehabilitering, tre sysselsättningshandledare, en socialhandledare vid kompetenscentrumet för invandrare, en handledare i invånarhuset Kivenkolo, en ledande socialarbetare och en koordinator för gruppaktiviteter. Också en utbildad erfarenhetsexpert hjälper teamet.

Kontaktuppgifter

Mer information om teamets verksamhet

Seuraa meitä Facebookissa: Espoon kipinä(extern länk)

Verksamhetsställe