Den sociala rehabiliteringen för kunder i åldern 30-65 år inom Esbos vuxensocialarbete kallas Espoon Kipinä. Målet med social rehabilitering är att stöda kundens funktionsförmåga och att stärka resurserna i vardagen. Socialhandledarna arbetar med kunden både individinriktat och i grupper. Social rehabilitering är planenligt arbete där vi strävar efter att stöda kunden mot en god och fungerande vardag. Under rehabiliteringen försöker vi om möjligt börja göra upp lämpliga planer för framtiden. Tjänsterna inom social rehabilitering är gratis. Social rehabilitering verkar inom team för främjande av social rehabilitering och sysselsättning i Esbo vuxensocialarbetet. Också en utbildad erfarenhetsexpert hjälper teamet.

Kontaktuppgifter

Mer information om social rehabilitering

Seuraa meitä Facebookissa: Espoon kipinä(extern länk)