Kontakt med myndighet som ansvarar för socialvården

Är du orolig över din klients, närståendes eller någon annan persons livskompetens, användning av rusmedel, försörjning eller barnens situation? Du kan ta kontakt med Esbo stads socialtjänster, så socialtjänsternas personal kan bedöma vilken hjälp man kan erbjuda personen eller familjen utifrån den aktuella livssituationen.

Den här tjänsten är avsedd för situationer där den hjälpbehövande personen har gett sitt samtycke till att du tar kontakt med socialtjänsterna. Om den hjälpbehövande personen inte har gett sitt samtycke, gå till tjänsten Anmälan om behov av socialvård.

Så här tar du kontakt som privatperson

Vem som helst kan ta kontakt med socialtjänsterna, om man är orolig över en persons livssituation. På basis av din kontakt bedömer socialtjänsternas personal vilken hjälp man kan erbjuda personen eller familjen utifrån den aktuella livssituationen.

  • Om du känner till den hjälpbehövande personens personbeteckning, klicka på knappen ”Till webbtjänsten” ovan och fyll i kontaktblanketten på webben. Blanketten fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer. Tjänsten fungerar med Chrome, Firefox och Safari.
  • Om du inte känner till personbeteckningen, fyll i den utsksrivbara blanketten(extern länk) (pdf, 118 Kt) och posta eller faxa den till byrån för vuxensocialarbetet i Esbo. Kontaktuppgifterna finns nedtill på blanketten.

Så här tar du kontakt som person med kontaktskyldighet (35 § i socialvårdslagen)

Kontaktskyldighet har yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården, socialkuratorer samt anställda hos socialväsendet, undervisningsväsendet, idrottsväsendet, småbarnspedagogiken, räddningsverket, Nödcentralen, Tullen, polisen, Brottspåföljdsmyndigheten, arbets- och näringsmyndigheten, Folkpensionsanstalten eller utsökningsmyndigheten. Om du hör till någon av nämnda yrkesgrupper och i ditt arbete fått vetskap om en person vars behov av socialvård är uppenbart, ska du hänvisa personen att söka socialtjänster.

Ta kontakt, när personen som behöver hjälp har gett sitt samtycke.

  • Ifall du känner till den hjälpbehövande personens personbeteckning, klicka på knappen ”Till webbtjänsten” ovan och fyll i kontaktblanketten på webben. Blanketten fungerar inte med webbläsaren Internet Explorer. Tjänsten fungerar med Chrome, Firefox och Safari.
  • Om du inte känner till personbeteckningen, fyll i den utsksrivbara blanketten(extern länk) (pdf, 118 Kt) och posta eller faxa den till byrån för vuxensocialarbetet i Esbo. Kontaktuppgifterna finns nedtill på blanketten.

Barnskyddsanmälan

För barnskyddsanmälan finns det en separat blankett. Se närmare information och anvisningar om barnskyddsanmälan.

I brådskande fall ta kontakt per telefon

Vi behandlar begäran om kontakt som lämnas in på webben och på blanketten vardagar kl. 8–16. Ifall någon behöver hjälp utan dröjsmål på kvällen, natten eller veckoslutet, ring social- och krisjouren i västra Nyland, tfn +358 9 81642439 (betjänar dygnet runt).