Jag känner oro för en närstående

Känner du oro för livskompetensen, användningen av rusmedel, utkomsten eller barnens situation hos en klient, en närstående eller någon annan person? Du kan göra en anmälan till socialtjänsterna. På basis av anmälan bedömer våra experter vilket slags hjälp personen eller familjen kan få.