Målet med familjearbetet för barnfamiljer är att förbättra familjens vardag och välbefinnande. Familjearbetet utförs hemma hos familjen och är avsett för vardagliga situationer som familjen själv upplever som svåra. Tjänsten riktar sig till familjer med barn under 18 år och i familjearbetet arbetar man med hela familjen. I arbetet stärks familjens resurser och familjen får stöd i att vara i växelverkan med varandra. Hjälp och stöd kan fås till exempel i följande situationer - behov av stöd för föräldraskapet - problem med växelverkan mellan familjemedlemmar - svår livssituation eller plötslig förändring i livet (till exempel skilsmässa) - frågor som gäller barnfostran - utmaningar som puberteten medför - utmaningar i familjens vardagsrutiner eller dagsrytm - frågor som gäller livet i en ombildad familj.

Familjearbetet är en frivillig och avgiftsfri tjänst.

Klienter inom familjearbetet är barnfamiljer med 0–17-åriga barn. För arbete med personer under 18 år behövs samtycke av vårdnadshavarna.

Kontaktuppgifter

Vi kontaktar dig inom 1–3 vardagar.