Vid servicecentralerna ordnar vi olika aktiviteter, såsom hantverk, motion, konst, musik, expertföreläsningar, kurser och evenemang. Vi har mångsidiga kamratgrupper och välfärdsgrupper. Du får handledning och rådgivning om hur du själv kan påverka din välfärd samt göra sådant du tycker om och syssla med hobbyer. Genom att delta i servicecentralernas frivilligverksamhet får du en chans att vara med och påverka. Frivilligverksamheten är en viktig del av vardagen i servicecentralerna. De frivilliga leder olika grupper, är med om att ordna gemensamma evenemang och assisterar i matsalen och på gymmet. I utbudet av organisationer, föreningar och andra aktörer som är verksamma i våra lokaler kan du hitta meningsfull verksamhet åt dig själv. Servicecentralernas verksamhet är i regel avgiftsfri. Våra lokaler är tillgänglighetsanpassade. Servicecentralerna är platser som är fria från diskriminering, hos oss är alla likvärdiga.