Servicesedel för serviceboende med heldygnsomsorg

Ett sätt att ordna serviceboende med heldygnsomsorg är servicesedeln, med vilken du kan köpa serviceboende med heldygnsomsorg från en privat serviceproducent. Med servicesedeln betalar du vårdhemmets måltids- och serviceavgift. Du betalar själv den eventuella skillnaden mellan vårdhemmets måltids- och serviceavgift och värdet på servicesedeln. Dessutom betalar du själv hyran till vårdhemmet. Värdet på servicesedeln fastställs utgående från klientens nettoinkomster.

Om du har blivit beviljad en servicesedel för serviceboende med heldygnsomsorg, kan du själv välja en serviceproducent av serviceboende med heldygnsomsorg bland de aktörer som har godkänts av staden. En förteckning över serviceproducenter som Esbo har godkänt hittar du i webbtjänsten parastapalvelua.fi(extern länk).

 

Kundanvisning gällande servicesedel för serviceboende med heldygnsomsorg

Seniorrådgivningen Nestor

09 816 33 333 PB 2308, 02070 ESBO STAD

Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 9 –15.

 

 

Enheten för klientavgifter vid välfärd- och hälsossektorn

09 8165 7261Telefon: mån-fre kl. 9–13. Välfärd- och hälsossektorns stab, Klientavgifter, PB 207 02070 ESBO STAD