Servicelöfte för serviceboende med heldygnsomsorg

Hos oss är den boende experten på sitt eget liv. Vi tar hänsyn till de boendes och anhörigas önskemål, och de boendes närstående är centralt involverade i vardagen för den boende. Att leva och bo på serviceboende är gemenskapligt, men de boende har även möjlighet till privatliv. Vår betjäning består av professionell vård och omsorg ända till livets slut, människonära och kärleksfullt.

Vårt servicelöfte för serviceboende med heldygnsomsorg

  • Vi respekterar och lyssnar på den boende.
  • De boendes individuella preferenser och önskemål styr hur dagen utformas.
  • Vi möjliggör daglig utevistelse för den boende.
  • Den boende kan delta i serviceboendets vardag och gemensamma tillställningar i enlighet med sin egen ork.
  • Närstående är en viktig del av den boendes liv och är alltid välkomna att delta i vår gemensamma vardag.
  • Vi håller vad vi lovar.