Ansöka om plats på vårdhem

Till ett vårdhem ansöker man via Seniorrådgivningen Nestoris personliga bedömning av servicebehov. Utgående från bedömningen av servicebehov fattar vi beslut om beviljande av vårdhemsplats. Bedömningen av servicebehov görs i regel i ditt hem. Bedömningen av servicebehov kan även göras på sjukhus, om du vårdas på sjukhus till följd av plötsligt insjuknande. Grunderna till beviljande av vårdhemsplats beskrivs närmare i kriterierna för serviceboende med heldygnsomsorg.

När du har blivit beviljad en vårdhemsplats, kan du leta upp ett vårdhem efter eget tycke i Vårdhemsportalen(extern länk).

När du har hittat ett vårdhem som du tycker om, handleder Seniorrådgivningen Nestori dig vidare i flytten till vårdhemmet.

 

Seniorrådgivningen Nestor

09 816 33 333 PB 2308, 02070 ESBO STAD

Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 9 –15.