Rehabilitering i hemmet

Vi inom rehabilitering i hemmet ser till att våra klienter är trygga då de återvänder hem efter sjukhusvistelse. Vid behov kan vi ge stöd för dem som återvänder hem efter en sjukhusvistelse i 3-5 dygn. Under en rehabiliterande utvärderingsperiod stöder vi klientens funktionsförmåga och möjligheterna att klara sig hemma genom att erbjuda vård, rehabilitering och tjänster som stöd för dagliga sysslor i hemmet i 1-4 veckor. Under perioden utvärderar vi klientens kommande vårdbehov enligt villkoren för beviljandet av hemvård. Rehabilitering i hemmet är en avgiftsbelagd tjänst och räknas inte in under avgiftstaket.

Rehabilitering i hemmet

Rehabilitering i hemmet söder: Hagalunds, Mattby-Olars och Esbovikens storområden
PB 2315, 02070 ESBO STAD

Rehabilitering i hemmet norr: Albergas och Esbo centrums storområden
 PB 2112, 02070 ESBO STAD

Telefon

  • Servicechef, tfn 043 877 1988 (vardagar kl. 9–14)
  • Serviceansvarig, söder, tfn 040 636 8517 (vardagar kl. 9–14)
  • Serviceansvarig, norr, tfn 040 636 5717 (vardagar kl. 9–14)