Hemvården hjälper sina klienter att bo hemma och leva självständigt samt uppmuntrar dem att utnyttja sina resurser. Vi kan också utföra hemvårdsbesök på distans per video enligt vård- och serviceplanen. Hemvård på distans ger dig hjälp och stöd med ärenden som du klarar av självständigt med hjälp av mindre handledning. Hemvården på distans kan till exempel - följa hur du mår och orkar - kontrollera att du tar dina mediciner - ge råd för hur du mäter blodtryck - ge råd för hur du mäter blodsockret och ger insulin - gymnastisera tillsammans - påminna dig om att du ska äta. Hemvård på distans är en avgiftsbelagd tjänst. Som klient vid hemvård på distans får du gratis tillgång till en surfplatta att använda hemma. Du använder den för att hålla kontakt med hemvården på distans, men du kan också hålla kontakt med närstående med hjälp av den. Våra vårdare hjälper dig att använda surfplattan.