Hemvård

Hemvården stöder boende hemma och ett självständigt liv för äldre personer samt uppmuntrar till att utnyttja de egna resurserna. Från hemvården ges stöd i de vardagssysslor som den äldres egna eller de närståendes krafter inte räcker till.