Som frivillig kan du antingen arbeta i våra gemensamma service- och seniorcentraler eller göra ett enskilt jobb enligt dina möjligheter och tidtabeller. Det finns många olika slags uppgifter som var och en kan ta sig an enligt sina resurser och intressen. Du kan följa med en äldre person som stöd för att uträtta ärenden eller som samtalssällskap. Du kan använda dig av olika uppträdande-, handlednings- eller hantverksfärdigheter i många typers verksamhet på våra service- och seniorcentraler. Dina intressen och idéer är värdefulla och det lönar sig att ta upp dem. Du får introduktion i uppgiften och verksamhetsstället antingen före eller efter grundutbildningen i frivilligarbete. Alla kan fungera som frivilliga oberoende av ålder. De frivilliga inom Esbo stads äldreomsorg är olycksfalls- och ansvarsförsäkrade. Du får stöd av koordinatorerna för frivilligverksamheten och de ansvariga vid verksamhetsställena. Vi ordnar gemensamma tilläggsutbildningar, kamratstöd, arbetshandledning och rekreationsevenemang för våra frivilliga i samarbete med stadens idrotts- och kulturtjänster.