Serviceboende med heldygnsomsorg för äldre är avsett för dig som på grund av sjukdom eller försämrad funktionsförmåga inte längre kan bo tryggt hemma, och inte klarar dig med hjälp av tjänster som ordnas i hemmet. Enheter för serviceboende med heldygnsomsorg kallades tidigare för vårdhem eller äldreboende. Dina tjänster ordnas klientorienterat och i samarbete med dig och dina närstående. På ett serviceboende med heldygnsomsorg är du experten på ditt eget liv och du har möjlighet att upprätthålla dina sociala relationer. Hemlik miljö innebär daglig samvaro och deltagande i vardagssysslor samt en varm atmosfär, där du kan känna dig trygg. På serviceboenden med heldygnsomsorg är skötarna tillgängliga dygnet runt. I regel kan du bo resten av ditt liv på serviceboende. Om du rehabiliteras i väsentlig utsträckning på serviceboendet, är det även möjligt att beakta en annan boendeform, som bättre motsvarar dina behov. Serviceboende med heldygnsomsorg ordnas av såväl privata serviceproducenter som stadens egna enheter, och du kan välja din boendeplats av dessa. För att få en plats på ett serviceboende med heldygnsomsorg behöver du ett positivt beslut av Seniorrådgivningen Nestori gällande tjänsten.

Servicekoncept för serviceboende med heldygnsomsorg

Alla serviceproducenter av serviceboende med heldygnsomsorg, det vill säga vårdhem, som godkänts av Esbo har förbundit sig att följa Ikääntyneiden tehostetun palveluasumisen palvelukonsepti (Servicekonceptet för serviceboende med heldygnsomsorg för äldre), i vilket man fastställer minimikraven för kvaliteten på servicen.

 

Seniorrådgivningen Nestor

09 816 33 333 PB 2308, 02070 ESBO STAD

Telefontjänsten är öppen vardagar kl. 9 –15.