KEPA Uusimaa

De nuvarande specialomsorgsdistrikten för personer med intellektuell funktionsnedsättning läggs ner och ordnandet av tjänsterna överförs till välfärdsområdena åren 2022–2023. Projektet för genomförande av ändringarna i social- och hälsovården för personer med intellektuell funktionsnedsättning genomförs 1.8.2021–31.12.2022.

Kontakt information

Kati Sihvonen, projektchef, tfn: 040 6369258, kati.sihvonen@espoo.fi Tiina Hannikainen, projektexpert, tfn: 040 5059727, tiina.hannikainen@espoo.fi