Vill du bli familjevårdare?

Målet med familjevård är att hjälpa en person med intellektuell funktionsnedsättning att bo hemma och att stöda familjen. En utbildad familjevårdare tar hand om en person som behöver vård i sitt eget hem.

Du kan godkännas som familjevårdare om du lämpar dig för uppgiften på basis av dina egenskaper, din erfarenhet eller din utbildning. Utbildning inom vårdbranschen krävs inte.

Familjevårdaren deltar i lagstadgad förberedande utbildning som Esbo stad ordnar. I den förberedande utbildningen ingår fem gruppmöten och ett möte hemma hos utbildningsdeltagaren. Utbildningen bygger på familjevårdarens uppgifter och den kompetens som behövs i uppgifterna.

I slutet av den förberedande utbildningen bedömer utbildarna tillsammans med deltagaren om hen har färdigheter och intresse att arbeta som familjevårdare.

Du kan också verka som familjevårdare vid Esbo stad om du tidigare har avlagt en förberedande utbildning någon annanstans.

Vårdarvodena för kortvarig familjevård 2022

Familjevårdaren får skattepliktigt vårdarvode och kostnadsersättning. Socialarbetet inom funktionshinderservicen ingår ett uppdragsavtal med familjevårdaren. Arvodet fastställs i avtalet.

Kortvarig vård dygnet runt hos familjevårdaren

  • Vårdberoendegrupp 1 62,83 euro/dag
  • Vårdberoendegrupp 2 92,88 euro/dag
  • Kostnadsersättning: 22,51 euro/dag

Kortvarig timbaserad vård hemma hos vårdtagaren

  • Vårdtid 2–4 timmar, arvode 42,89 euro/dag
  • Vårdtid 5–7 timmar, arvode 62,83 euro/dag
  • Vårdtid 8-10 timmar, arvode 92,88 euro /dag
  • Vårdtid över 10 h, arvode 117,82 euro/dag
  • Eftersom vården äger rum hos vårdtagaren, betalas ingen kostnadsersättning.

Ansökan om att bli familjevårdare

Om du är intresserad av att erbjuda personer med intellektuell funktionsnedsättning kortvarig familjevård hemma hos dig, kontakta personalen som ansvarar för den förberedande utbildningen för familjevårdare.

  • ansvarig handledare, tfn 043 826 5183
  • servicechef, tfn 040 636 8215