Tjänster som stöder rörlighet

Tjänster som stöder rörlighet innebär färdtjänster, olika hjälpmedel och handlening i att röra sig.

Färdcentralen ansvarar för färdtjänsten. Klicka här för att läsa mer om Färdcentralen.

Kontaktuppgifter och tjänster

Hela Esbo