Personlig assistans till personer med funktionsnedsättning

Personlig assistans är nödvändig assistans till en person med funktionsnedsättning. Du kan få personlig assistans för dagliga sysslor, arbete, studier, hobbyer, deltagande i samhället och upprätthållande av sociala kontakter. Hjälpbehovet ska bero på något annat än geriatriska sjukdomar och funktionsbegränsningar. Hjälpbehov som i regel kräver omsorg, vård och övervakning är inte personlig assistans. Personlig assistans ersätter inte hemvård.

Innan du lämnar in ansökan rekommenderar vi att du bedömer din rätt till personlig assistans: www.omaolo.fi >Personlig assistans (extern länk)(extern länk).

Tjänsten kan ordnas på tre olika sätt:

  1. Du kan ha rollen som arbetsgivare för din assistent.
  2. Du kan beställa hjälpen med servicesedel av servicesedelproducenter som godkänts av staden.
  3. Du kan låta staden beställa och välja den hjälp du behöver som köpt tjänst.

Ovan nämnda sätt kan kombineras med varandra samt med andra service- och stödformer. En person med funktionsnedsättning har en arbetsledande ställning i förhållande till sin personliga assistent.

    Kontaktuppgifter och tjänster