Personlig assistans kan beviljas för vardagliga sysslor som en person på grund av funktionsnedsättning eller sjukdom inte klarar självständigt. Du kan få personlig assistans för dagliga sysslor, arbete, studier, hobbyer, deltagande i samhället och upprätthållande av sociala kontakter. Hjälpbehovet ska bero på något annat än geriatriska sjukdomar och funktionsbegränsningar.

Innan ansökan görs rekommenderar vi att du gör en självbedömning av din rätt till stöd för närståendevård på adressen www.omaolo.fi >Personlig assistans (extern länk)(extern länk).

Tjänsten kan ordnas på tre olika sätt:

  1. Du kan ha rollen som arbetsgivare för din assistent.
  2. Du kan beställa hjälpen med servicesedel av servicesedelproducenter som godkänts av staden.
  3. Du kan låta staden beställa och välja den hjälp du behöver som köpt tjänst.

Ovan nämnda sätt kan kombineras med varandra samt med andra service- och stödformer. En person med funktionsnedsättning har en arbetsledande ställning i förhållande till sin personliga assistent.

    Verksamhetsställe

    Hela Esbo