Funktionhinderservicens blanketter

Du kan ansöka om en bedömning av servicebehovet, alla våra tjänster och annat stöd med vår ansökningsblankett eller med en fritt formulerad ansökan.

En del av tjänsterna är avgiftsbelagda och för dem debiterar vi enligt klientens betalningsförmåga. Bekanta dig anvisningen om klientavgifter inom funktionshinderservicen.