E-tjänster inom funktionshinderservicen

Du kan sköta ärenden hos funktionshinderservicen på webben. Vi använder oss till exempel av e-tjänsten Omaolo och av videosamtal. Du kan också kommunicera med oss på distans till exempel per Microsoft Teams eller e-post.

Omaolo är en nationell e-tjänst som hjälper dig att bedöma ditt behov av vård eller tjänster. På Omaolo kan du ta reda på dina möjligheter till stöd för en närståendevårdare, personlig assistans och färdtjänst. Läs mer om Omaolo (extern länk).(extern länk)