E-tjänster inom funktionshinderservicen

Du kan sköta ärenden hos funktionshinderservicen på webben. Vi använder oss till exempel av e-tjänsten Omaolo och av videosamtal.