E-tjänster inom funktionshinderservicen

Du kan sköta ärenden hos funktionshinderservicen på webben. Vi använder oss till exempel av e-tjänsten Omaolo och av videosamtal.

Du kan också kommunicera med oss på distans till exempel per Microsoft Teams eller e-post.

Omaolo

Omaolo är en nationell e-tjänst som hjälper dig att bedöma ditt behov av vård eller tjänster. På Omaolo kan du ta reda på dina möjligheter till stöd för en närståendevårdare, personlig assistans och färdtjänst.

Informationssäker e-post

Via securemail kan du skicka e-post till oss på ett informationssäkert sätt. Observera att det inte är möjligt att skicka e-post till en enskild anställd genom detta system. Ange som mottagare vammaispalvelut@espoo.fi.

E-ansökan om funktionshinderservice

Logga in i tjänsten med bankkoder eller mobilcertifikat. Om tjänsten inte fungerar, töm webbläsarens cacheminne. Du kan tömma cacheminnet i webbläsarens inställningar.

Ansökan kan inte göras med egna bankkoder för en annan person.

Fyll i en ansökan om funktionshinderservice på webben(extern länk)