Dagverksamhet och sysselsättning

Vi ordnar dagverksamhet för personer under 65 år med intellektuell funktionsnedsättning och personer med svår funktionsnedsättning. Målet är att du på vardagarna har något meningsfullt att syssla med tillsammans med andra och att du lär dig arbetslivsfärdigheter. Dagverksamhet ordnas i olika miljöer, till exempel i Esbo stads verksamhetscenter eller boendeenheter, av privata företag eller exempelvis vid ett häststall. Vi planerar verksamheten i samarbete med dig. Dina behov och din funktionsförmåga beaktas i planeringen.

Rilax verksamhetscenter.Bild: Olli Häkämies

Om du vill ansöka om dagverksamhet som lämpar sig för din vardag, fyll i ansökan och skicka den till funktionshinderservicenNär vi har fått din ansökan kontaktar socialarbetaren dig. Klicka här för att hitta blanketter.

Läs mer om sysselsättningsfrämjande verksamhet för de som inte har funktionsnedsättning: Sysselsättning Esbo.

Hela Esbo