Boendetjänster för personer med funktionsnedsättning

Alla har rätt till ett eget hem och till att få det stöd de behöver i hemmet. För att möjliggöra detta ordnar vi olika boendetjänster och boendeträning för personer med funktionsnedsättning. Vi hjälper dig att hitta ett hem som motsvarar dina behov och planerar det stöd du behöver tillsammans med dig. Vi försöker ordna boende i Esbo eller så nära Esbo som möjligt för Esbobor med funktionsnedsättning. Hur och var du kan bo beror på vad du önskar och behöver och på var det finns lämpliga lediga bostäder och de tjänster du behöver. Om dina behov förändras med tiden, kan det bli aktuellt att flytta till en plats som bättre motsvarar dina behov. Esbo ordnar boendetjänster både som stadens egen verksamhet och som köpta tjänster.