Behandlingstid för ansökan i funktionshinderservicen

När en person med funktionsnedsättning eller en anhörig har kontaktat handikappservicen ska staden påbörja en utredning över behovet av tjänster och stödåtgärder inom sju vardagar från att klienten har tagit kontakt.

Besluten om tjänster och stödåtgärder ska fattas inom tre månader från att personen med funktionsnedsättning eller personens representant har lämnat in ansökan om tjänster. Ibland kräver utredningen av ärendet av särskilda skäl en längre handläggningstid.

Ansökningar och bedömningar av servicebehovet som väntat på handläggning i över 90 dagar

Från och med maj 2022 presenteras handläggningstiderna för ansökningar och för bedömning av servicebehovet separat. 

Kösituationen för ansökningar i slutet av månaden (år 2022)
 JanFebMarsAprMaj
Ansökningar som varit anhängiga över 90 dagar, antal2952536313
Obehandlade ansökningar totalt, antal397530444457485
Andelen över 90 dagar gamla ansökningar av alla anhängiga ansökningar %7,39,811,913,82,7
Andelen under 90 dagar gamla ansökningar av alla anhängiga ansökningar %92,790,288,186,297,3

 

Kösituationen för bedömningar av servicebehovet (år 2022)
 Maj
Bedömningar av servicebehovet som varit anhängiga över 90 dagar, antal43
Obehandlade bedömningar av servicebehovet totalt, antal228
Andelen över 90 dagar gamla bedömningar av servicebehovet av alla anhängiga ansökningar %18,9
Andelen under 90 dagar gamla bedömningar av servicebehovet av alla anhängiga ansökningar %81,1

Ansökningarnas handläggningstider i snitt

Ansökningarnas handläggningstider i snitt (år 2022)
 Kalenderdagar från anhängiggörande till beslut
Maj31,7
April336,1
Mars34,0
Februari34,3 
Januari34,7

 

Ansökningarnas handläggningstider i snitt (år 2021)
 Kalenderdagar från anhängiggörande till beslut
December33,5
November39,2
October44,4
September37,4
Augusti29,5
Juli31,4
Juni35,0