Behandlingstid för ansökan i funktionshinderservicen

När en person med funktionsnedsättning eller en anhörig har kontaktat handikappservicen ska staden påbörja en utredning över behovet av tjänster och stödåtgärder inom sju vardagar från att klienten har tagit kontakt.

Besluten om tjänster och stödåtgärder ska fattas inom tre månader från att personen med funktionsnedsättning eller personens representant har lämnat in ansökan om tjänster. Ibland kräver utredningen av ärendet av särskilda skäl en längre handläggningstid.

Ansökningar som väntat på handläggning i över 90 dagar

Kösituationen för ansökningar i slutet av månaden (tvärsnitt) 2021JanFebMarsAprMajJuniJuliAugSepOktNovDec
Ansökningar som varit anhängiga över 90 dagar (antal)3830144219222031464180 
Obehandlade ansökningar totalt (antal)571619537575545474436484530583710 
Andelen över 90 dagar gamla ansökningar av alla anhängiga ansökningar %6,74,82,67,33,54,64,66,48,77,011,3 
Andelen under 90 dagar gamla ansökningar av alla anhängiga ansökningar %93,395,297,492,796,595,495,493,691,393,088,7 

 

Ansökningarnas handläggningstider i snitt, kalenderdagar från anhängiggörande till beslut

År 2021 
Januari36,7
Februari33,2
Mars35,1
April42,7
Maj38,5
Juni35,0
Juli31,4
Augusti29,5
September37,4
October44,4
November39,2
December 
År 2020 
Januari35,1
Februari35,4
Mars32,2
April43,2
Maj36,5
Juni40,8
Juli30,4
Augusti31,0
September30,0
October34,0
November30,0
December35,0