Bedömning av servicebehovet

Ditt behov av service bedöms alltid individuellt och i samarbete med dig. Vid behov deltar dina närstående och ditt stödnätverk i bedömningen. Du kan också ge en annan person samtycke till att sköta kommunikationen med funktionshinderservicen. För bedömningen av ditt behov av service träffar du en anställd vid funktionshinderservicen antingen hemma hos dig, på vårt kontor, på distans eller på någon annan lämplig plats. I bedömningen antecknas uppgifter om dig, din funktionsförmåga, din livssituation och en plan över kommande tjänster. Du kan dryfta din situation tillsammans med en anställd på funktionshinderservicen och fundera på vilken servicehelhet som lämpar sig bäst för dig. Du får praktiska råd i vardagen och handledning om tjänster för personer med funktionsnedsättning. Vi ger också stöd och vägledning i användningen av tjänsterna och samordningen av dem.

Primära stödformer är alltid kommunal basservice, såsom familjesocialarbete, socialarbete för vuxna och socialservice för äldre, såsom hemvård. Funktionshinderservice beviljas när servicebehovet inte kan tillgodoses med basservice.  

Genom att ringa vårt rådgivningsnummer (tfn .09 816 45285) eller skicka e-post (vammaispalvelut@espoo.fi) får du råd om din situation.

Bedöm din rätt till funktionshinderservice: Gå till Omaolo (extern länk)(extern länk).

Om du har svårt att själv vara i kontakt med funktionshinderservicen, kan du ge en fullmakt åt en annan person att vara i kontakt med funktionshinderservicen på dina vägnar. Läs mer: Uträtta social- och hälsovårdsärenden för någon annan.

Kontaktuppgifter och tjänster

Hela Esbo