Barn och unga med funktionsnedsättning

När ett barn föds med en funktionsnedsättning eller sjukdom, eller när man senare upptäcker en sådan hos barnet, behöver barnet stöd, men också hela familjen. Familjen kan få hjälp i hemmet enligt behov, antingen via välfärdstjänsterna för barnfamiljer eller funktionshinderservicen.

Inom tjänster för barnfamiljer stöds barn och föräldrar. De anställda vill säkerställa att barn och unga har goda förutsättningar att växa, utvecklas, lära sig och må bra samt vid behov också få hjälp. Läs mer om tjäster för barnfamiljer.

Kontaktuppgifter och tjänster

Hela Esbo