Erfarenhetsexperter

Tycker du det skulle vara lättare att tala om ditt liv med någon som är i en liknande situation? En erfarenhetsexpert som Esbo stad utbildat är en person som har egna erfarenheter av olika problem i livet och av att ta sig igenom dem. Erfarenhetsexperten kan ge dig information och praktiskt stöd med att sköta saker.

Erfarenhetsexperterna inom Esbo stads familje- och socialtjänster

I Esbo arbetar i samarbete med socialvårdens yrkespersoner utbildade erfarenhetsexperter i olika uppgifter. Du kan få stöd av en erfarenhetsexpert om du har bekymmer till exempel med din ekonomi, boendet, olika former av beroende eller andra problem i vardagen. Du kan berätta om dina önskemål för och erfarenheter av tjänsterna för erfarenhetsexperter som utför planerings- och utvecklingsarbete.

Erfarenhetsexperternas tjänster är gratis och de är avsedda för Esbobor som fyllt 18 år.

Erfarenhetsexperterna hjälper inom vuxensocialarbetet, funktionshinderservicen och familjetjänsterna

Erfarenhetsexperterna som verkar i Esbo har mångsidig egen erfarenhet av Esbo stads socialtjänster, såsom vuxensocialarbetet, funktionshinderservicen, barnskyddet och familjetjänsterna. Du kan be att en erfarenhetsexpert följer med dig som stöd på möten med stadens anställda. Om du vill kan du också träffa erfarenhetsexperten på tu man hand.

Fråga mer av din socialhandledare eller socialarbetare.

Erfarenhetsexpert på ekonomi 

Har du ångest över din ekonomi?  Är du bekymrad över dina skulder? Låter du bli att öppna brev? Känns det svårt att söka förmåner du är berättigad till?

Du kan tala med och få råd av en erfarenhetsexpert på ekonomi om allt som har med pengar och skulder att göra. Om vardagsekonomin orsakar bekymmer eller om du vill ha hjälp med att ta reda på hur stora skulder du har och vad du kan göra åt dem, fråga mer om tjänsten av din socialhandledare eller socialarbetare.

Klienter inom vuxensocialarbetet kan använda tjänster av erfarenhetsexperten på ekonomi.

Erfarenhetsexpertens mottagning på Samariabacken

  • Telefontid ons kl. 10–12 tfn 043 827 3149. Övriga tider kan du lämna ett meddelande så kontaktar erfarenhetsexperten dig.
  • Mottagningar vardagar kl. 9–15 i Esbo Centrum (i närheten av Hälsostationen Samaria).

På mottagningen får du hjälp av en erfarenhetsexpert som har egen erfarenhet av bland annat missbruk och mentala problem, skilsmässa, långvarig arbetsoförmåga, ensamhet, bostadslöshet, skulder och att vara klient hos intressebevakningen.

Du kan boka ett möte även om du inte är klient hos social- och hälsovården. Du kan be en närstående följa med dig till mötet.

På mötet kan du diskutera sådant som orsakar problem och ångest i ditt liv och tillsammans med en social- och hälsovårdsexpert fundera över hur problemen kan lösas. En erfarenhetsexpert kan också följa med dig som stöd på möten eller för att sköta ärenden hos Folkpensionsanstalten.