Be om hjälp

Behöver du stöd i vardagen med barnen? Vill du prata med någon eller behöver du råd om föräldraskap, familjeliv eller barn?

De uppgifter som du skrivit på blanketten behandlas av experter vid Esbo stads familjetjänster. Be om hjälp -blanketten är avsedd endast för esboborna.

De uppgifter som du sparat raderas från blanketten när en expert har kontaktat dig per telefon. Nödvändiga uppgifter om en klientrelation vid socialvården antecknas i socialvårdens klientregister.

Så här tar du kontakt som person med kontaktskyldighet

Skriv numret utan mellanslag eller specialtecken. Du måste ange ditt telefonnummer så att vi kan kontakta dig inom 1–3 vardagar.