När du känner oro för ett barn eller en tonåring

Är du orolig över ett barns eller en tonårings tillväxt, utveckling eller välbefinnande? Orsaken bakom oron kan vara liten eller stor. Det finns hjälp att få!

Ett barn eller en tonåring kan genom sitt beteende äventyra sitt välbefinnande eller sin hälsa. Situationen i hemmet kan också vara sådan att den inte stöder en normal utveckling och tillväxt hos barnet. Om du är orolig över ditt barns beteende eller över hur du själv orkar i din roll som förälder är det skäl att söka hjälp.