Barnskyddsanmälan

Vem som helst som märker att ett barn, en ung person eller en familj behöver hjälp kan kontakta barnskyddet. Det är möjligt att göra anmälan anonymt.

Du kan be om hjälp och stöd också tillsammans med någon annan myndighet, till exempel en anställd inom dagvården, i skolan eller inom hälsovården. Kontakt med myndighet som ansvarar för socialvården.

Barnskyddsanmälan ska lämnas till barnskyddet i det område där barnet bor.

Efter kontakten eller barnskyddsanmälan bedömer vi barnets och familjens behov av stöd och tjänster tillsammans med familjen. Ett eventuellt klientskap vid barnskyddet börjar först efter bedömningen av servicebehovet.

I akuta krissituationer kan du kontakta Social- och krisjouren  dygnet runt på numret +358 9 81642439.